16 results found
Search Result

Amnesty International-The crackdown is politically motivated

Репресиите са политически мотивирани, а огромното мнозинство от жертвите им са обикновени хора, които просто са упражнявали мирно основните си...
11-15-2019 |

Amnesty International-Falun Gong practitioners continued to be

Практикуващите Фалун Гонг все още са подлагани на преследване, произволно задържане, несправедливи съдебни процеси и различни форми на изтезания.
11-15-2019 |