FEATURED
На 22 и 23 март 2022 г. бяха организирани онлайн събитията „Организирано от държавата насилствено отнемане на органи от живи...

It’s hard to believe Ms. Yin Liping survived. Not only was she tortured to the verge of death several times...