Какво е Фалун Гонг?

Фалун Гонг е древен китайски духовен метод,, произхождащ от будистката традиция. Произнася се "Фа-луун Гонг" и се състои от морални принципи, медитация и четири плавни упражнения, представляващи уникален и високо ефективен способ за подобряване на здравето и повишаване на енергийните нива.

В сърцевината на Фалун Гонг са ценностите Истинност, Доброта и Търпение (на китайски Джън 真, Шан 善и Жен 忍). Фалун Дафа учи, че това са основните характеристики на Вселената и ги приема за ръководни принципи в ежедневието и практиката.

По думите на основателя на Фалун Гонг г-н Ли Хонгджъ, „асимилирането с най-висшите характеристики на Вселената,  Истинност, Доброта и Търпение, е основата на практиката. Методът се ръководи от тези върховни характеристики и се базира на самите закони, стоящи в основата на развитието на космоса”.

Фалун Гонг е известен още и като „Фалун Дафа“.

Практикуващи Фалун Гонг медитират в седнало положение в Сентрал  парк, Ню Йорк.

До 1999 година Фалун Гонг се превръща в най-разпространеният и с най-бързо нарастващ брой на последователите духовен метод, както в китайската, така и в световната история. Само седем години след представянето му пред обществеността през 1992 г. около 100 милиона души започват да го практикуват.

САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ С ФАЛУН ГОНГ

В Азия подобни духовни практики често се наричат „култивиране“ или „самоусъвършенстване“ и са неразделна част от класическата китайска култура. Различни даоистки, будистки и конфуциански методи принадлежат към тях.

Чрез последователно и всеотдайно практикуване изучаващият Фалун Гонг постига състояние на смиреност, по-дълбоко себепознание и осъзнатост, вътрешна чистота и баланс  – състояние, което може да бъде наречено „истинско здраве“. В крайна сметка се приближава до духовно достижение, известно в азиатската традиция като просветление или постигане на Дао (Път).

За разлика от пътищата за самоусъвършенстване на монасите, Фалун Гонг се практикува в обществото. Учениците могат да сключват брак, да отглеждат деца, да упражняват различни професии. С други думи, водят обичаен живот вместо да живеят в манастир или в друга уединена среда. Фалун Гонг цели вътрешна трансформация на практикуващия, но паралелно с нея обикновено настъпва и положителна промяна в неговия външен свят – той става по-търпелив член на семейството си, по-добросъвестен служител, по-активен член на обществото.

НАГРАДИ В КИТАЙ И В ДРУГИ СТРАНИ

Всичко това е донесло на Фалун Гонг много почетни грамоти и награди от държавни служители и организации. Методът е бил официално популяризиран. Много практикуващи Фалун Гонг са награждавани на работните си места, както и за принос към обществото. 

Основателят на практиката, г-н Ли Хонгджъ, е номиниран пет пъти за Нобелова награда за мир, а от Европейския парламент –  за наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта. Носител  е, също така, на наградата „Международна свобода на религиите „Фрийдъм Хауз“.

Асимилирането с най-висшите качества на Вселената — Истинност, Доброта и Толерантност — е в основата на практиката. — Г-н Ли Хонгджъ

Избягвайки светлината на прожекторите, Учителя Ли напътства практикуващите чрез своите книги и слова, които обикновено произнася на конференции на Фалун Гонг.

Г-н Ли Хонгджъ винаги е настоявал за доброволно разпространение на метода. Книгите и лекциите на Фалун Гонг, както и видеозаписите, са достъпни безплатно онлайн на www.FalunDafa.org.

Малцина днес са наясно с факта, че през 90-те години в Китай Фалун Гонг и неговите последователи са се ползвали с високо официално признание преди драматичната и насилствена промяна в посоката на политическите ветрове през 1999 година да превърне практиката в обект на преследване.

Г-н Ли Хонгджъ изнася над 50 лекции в Китай по покана на местни ръководства и асоциации. На изложението „Ориенталско здраве“ през 1993 година в Пекин той е най-награждаваният чигонг майстор.

През 1993 година „Дъ пийпъл пъблик секюрити нюз“ – официалният вестник на Китайското министерство на обществената сигурност, обсипва с приветствия г-н Ли Хонгджъ за приноса му „в популяризирането на традиционните добродетели на китайския народ в борбата с престъпността, в опазването на обществения ред и сигурността, както и за насърчаване на почтеността в обществото”.

До 1999 година китайските държавни служители изчисляват количествено ползите от Фалун Гонг. Представител на Китайската национална комисия по спорт например заявява пред „ЮС Нюз енд Уърлд Рипорт“, че „Фалун Дафа може да спести 1000 юана годишни медицински такси на всеки. Ако 100 милиона души го практикуват, това спестява 100 милиарда юана годишно за медицински такси” (100 милиарда юана = 24 милиарда лв, б.пр.). 

Същият служител отбелязва, че премиерът Жу Ронджъ (еквивалент на вицепрезидент в изпълнителната власт на САЩ) е много доволен от това.

Днес Фалун Гонг се практикува в повече от 80 страни по света, като клубове и асоциации съществуват в редица градове, компании, университети и други.

Въпреки че произхожда от Китай, в момента Фалун Гонг се практикува в над 80 страни по света. Основният текст на Фалун Гонг, „Джуан Фалун“, е преведен на 40 езика.

Интерес към практиката може да проявите във всеки парк, където се изпълняват групово упражненията.

Подробна информация за упражненията и философията на Фалун Гонг можете да получите от  „Практиката“ и „Учения и вярвания“.

Как и къде да изучавате Фалун Гонг бихте могли да научите на www.falundafa.org


Често задавани въпроси