Древни корени, почти забравени

Genuine, traditional Chinese culture is profound… and ancient. It is a culture that reveres the divine, and living according to "the Way" -- in harmony with heaven and Earth.

Истинската, традиционна китайска култура е дълбока … и древна. Това е култура, която почита божественото и живее според “Пътя” – в хармония с небето и земята.

Традиционната китайска култура включва няколко духовни дисциплини и философии.

Даоизмът разяснява истината и честността.

Будизмът разкрива състраданието.

Конфуцианството учи как човек да следва „Пътя“ във взаимоотношенията си, отстоявайки принципи като истинност, благочестивост и толерантност.

В продължение на хилядолетия тези дълбоки учения са формирали основата на китайската цивилизация, която през по-голямата част от своята история е водела света в културно, икономическо и военно отношение.

От 1800 г. насам Китай претърпява редица военни поражения и природни бедствия, което довежда до загубата на голяма част от културната му същност.

Унищожаване на традиционната китайска култура

В началото на 1949 г. комунистическият режим завзема властта в Китай, завличайки страдащия и без това народ спираловидно надолу. През следващите няколко десетилетия ККП (Китайската комунистическа партия) многократно предприема насилствени политически кампании, в които загиват десетки милиони. Огромен брой китайци прогресивно обедняват, превръщат се в уплашени и откъснати от величието на автентичното си наследство хора.

Великата пролетарска културна революция изкоренява традиционните елементи от културата на китайското общество. (1) Публично унижение на културния елит и религиозните лидери. (2) Изгаряне на древни книги и писания. (3) Изгаряне и унищожаване на статуи на Буда. Много известни храмове, светилища и други обекти на наследството в цял Китай бяха атакувани, а свещените изображения бяха заменени със снимки на председателя Мао Цзедун.

Фалун Гонг и културното обновление

През 1992 г. г-н Ли Хонгджъ не представя просто метод за подобряване на здравето и благосъстоянието. Фалун Гонг символизира преоткриването на „старите, добри неща в Китай“.

Силата и честността на даоизма.

Състраданието и добротата в будизма.

Мъдростта да се отнасяме към хората и обществото с праведност и толерантност, идваща от конфуцианството.

Фалун Гонг е пряка и автентична връзка с традиционната китайска култура. След представянето му от г-н Ли Хонгджъ тези дълбоки ценности започват да възвръщат преобразуващата си сила за китайския народ.

И така, популярността на метода нараства… главоломно.

Калиграфия на китайски йероглифи 真 Джън – искреност, 善 Шан – Състрадание,и 忍 Ren – Търпимост.
Това са основните принципи на Фалун Дафа.

До 1999 г. – само 7 години след представянето му за първи път пред обществеността, 100 милиона души започват да го практикуват в Китай.

И така, докато китайската нация се готви да навлезе в 21-ви век под властта на комунистическия деспотизъм, борейки се за икономическа сигурност, Фалун Гонг повежда към ренесанс на традиционната китайска култура.