През 90-те години на миналия век хората, които изпълняват медитативните упражнения на Фалун Гонг, са често се срещат из парковете в цял Китай. Днес кампанията на Китайската комунистическа партия срещу Фалун Гонг остава един от най-мащабните и жестоки случаи на религиозно преследване в света.

Преследването подхранва разширяването и усъвършенстването на апарата за сигурност и цензура в Китай, подкопавайки редица други приоритети в областта на правата и управлението, например установяване на върховенство на закона. Непреклонността на практикуващите Фалун Гонг пред този натиск и успехите им в борбата с преследването са представляват важен елемент от историята на съвременен Китай.

Независима документация

През последните две десетилетия широк кръг от международни групи за защита на правата на човека, разследващи журналисти, китайски адвокати, докладчици на ООН и правителството на САЩ независимо един от друг документираха и разказаха системните нарушения на правата на човека в Китай, включително изтезания и смъртни случаи по време на задържане, на които стават жертви практикуващите Фалун Гонг. По-долу е представена малка извадка от такива изявления за справка със съответните връзки към други страници на англоезичната версия на сайт, които включват по-обширни компилации.

Амнести Интернешънал

“Практикуващите Фалун Гонг продължиха да бъдат подлагани на преследване, произволно задържане, несправедливи съдебни процеси, изтезания и други форми на малтретиране.” – Доклад на Amnesty International, 2018 г.

Фрийдъм Хауз

 “Практикуващите Фалун Гонг в цял Китай са подложени на широкомащабно наблюдение, произволно задържане, лишаване от свобода, изтезания и са изложени на висок риск от екзекуция без съд. Наличните данни сочат, че насилственото отнемане на органи от задържани практикуващи Фалун Гонг с цел търговия на органи се е случвало в голям мащаб и вероятно продължава.” – Доклад на Фрийдъм Хауз, 2017 г.

Китайски трибунал

“Членовете на Трибунала са сигурни – единодушно и извън всякакво съмнение – че в Китай принудителното отнемане на органи от затворници на съвестта се е практикувало в продължение на значителен период от време и е взело много голям брой жертви. Принудителното отнемане на органи се е извършвало в продължение на години в значителен мащаб в цял Китай и практикуващите Фалун Гонг са били един – и вероятно основният – източник на органи.” – Окончателно решение на Независимия трибунал по делото за насилствено отнемане на органи от затворници на съвестта в Китай, 2019 г.

Сайт на Китайския трибунал

Human Rights Watch

“През февруари 2017 г. пекинската полиция задържа Сун Циен, бизнесдама и канадска гражданка… Сун е последователка на Фалун Гонг… Съобщава се, че Сун е била напръскана с лютив спрей, поставени са ѝ белезници, прикрепени към окови за крака, и е била лишена от сън.” – Доклад на Human Rights Watch, 2018 г.

ООН

“Задържаните [в женския трудов лагер в Пекин]… заявиха, че практикуващите Фалун Гонг, които не са се отказали от убежденията си след шест месеца задържане, са били настанявани в отделение за интензивно обучение, докато не се “поправят”. Практикуващи Фалун Гонг, които преди това са били задържани в този център, споменават, че ще наричат тази секция “Секция за интензивни изтезания”.” – Специален докладчик на ООН по въпросите на изтезанията, Манфред Новак, 2005 г.

Китайски защитници на човешките права

Китайските защитници на правата на човека е малка неправителствена организация със седалище в Хонконг, която е сравнително ново попълнение в областта на наблюдението на правата на човека в Китай, започнала дейност в края на 2005 г. Благодарение на добре развитата си мрежа от информатори и активисти в цял Китай тя бързо си изгради репутация на надежден източник на информация за събитията в страната.

Кървава реколта / Клането: Актуализация (български превод)

В основата на доклада с автори Дейвид Килгор, Итън Гутман и Дейвид Матас е щателно проучване на програмите за трансплантации на стотици болници в Китай, като са използвани медийни доклади, официална пропаганда, медицински списания, уебсайтове на болници и огромно количество изтрити уебсайтове, намерени в архива. В него се анализират приходите на болниците, броят на леглата, степента на използване на леглата, хирургическият персонал, програмите за обучение, държавното финансиране и др. Докладът показва, че китайският режим извършва от 60 000 до 100 000 трансплантации годишно, докато китайският режим официално признава за едва 10 000 трансплантации годишно.

Китайски защитници на човешките права

“Случаите на преследване на последователи на Фалун Гонг в цялата страна напоследък забележимо се увеличиха и мисля, че това заслужава внимание. Защитавал съм повече от 20 дела, свързани с практикуващи Фалун Гонг. Физическите изтезания са доста често срещани. След арестуването им те често бяха бити до степен да бъдат парализирани или да [умрат].” – Изтъкнатия китайски адвокат Дзян Тянюн, 2009 г., по-късно пратен в затвора заради правозащитната си дейност

Изпълнителна комисия на Конгреса на САЩ за Китай

“Властите продължават да задържат практикуващи Фалун Гонг и да ги подлагат на жестоко отношение. Правозащитни организации и практикуващи Фалун Гонг документираха принудителни и насилствени практики срещу практикуващи по време на задържането, включително физическо насилие, принудително прилагане на наркотици, лишаване от сън и други форми на изтезания.” – Годишен доклад на CECC, 2018 г.

Международна коалиция за прекратяване на злоупотребата с трансплантации в Китай (ETAC)

Международната коалиция за прекратяване на злоупотребите с трансплантации в Китай е коалиция от юристи, учени, етици, медицински специалисти, изследователи и защитници на правата на човека, която се стреми да сложи край на насилственото отнемане на органи в Китай. Сред членовете на консултативния комитет са Едуард МакМилан-Скот, бивш заместник-председател на Европейския парламент, Дейвид Килгур, бивш държавен секретар на Канада за Азиатско-тихоокеанския регион; Енвер Тохти, бивш хирург от Китай, който е бил принуден да отнеме човешки органи от жив затворник.

“Това, което се опитваме да направим, е да накараме правителството, партията-държава в Пекин, да спре да убива собствените си хора за органите им.” — Дейвид Килгур, бивш канадски държавен секретар за Азиатско-тихоокеанския регион

Лекари срещу насилственото отнемане на органи (DAFOH)

Целта на “Лекари срещу насилственото отнемане на органи” е да предостави на медицинската общност и обществото обективни данни за неетични и незаконни практики за отнемане на органи с акцент върху Китай. Принудителното отнемане на органи, т.е. отнемането на органи от донор без предварително свободно и доброволно съгласие, се счита за престъпление срещу човечеството, както и за заплаха за медицинската наука като цяло. DAFOH е независима организация, създадена е от лекари, за да служи доброволно на медицинската общност, както и на обществото.