Правителствени действия

От началото на преследването преследването на Фалун Гонг в Китай през 1999 г, правителствата по света редовно призовават китайския режим да прекрати репресиите. Държавният департамент на САЩ, както и други държави, често споменават преследването на Фалун Гонг в годишните си доклади. Конгресът на САЩ и парламентите на редица европейски държави са прели множество резолюции, осъждащи преследването.

САЩ (на английски език)

Канада (на английски език)

Европейски съюз (на английски ези)

Австралия (на английски език)

Израел (на английски ези)

Тайван (на английски ези)