Заблуди

Темата „Фалун Гонг“ е много широко разпространена и човек би могъл да се заблуди. Ако сте склонен да направите заключението, че истината е „някъде по средата“ между положителните и отрицателните оценки, трябва да прочетете следващите редове.

Този раздел разглежда обстойно няколко твърдения на китайския държавен медиен
апарат, функциониращ под ръководството на Министерството на пропагандата (вижте
връзките по-долу). Твърденията са буквално изсмукани от пръстите, за да внесат
объркване. Според Доклада от август 2001 г. на медията „Уошингтън Поуст“
„пропагандата“ е изрично посочен компонент на формулата от три части,
предназначена да унищожи Фалун Гонг. Другите два са изтезанията и промиването на
съзнанието.

Това, което малцина на Запад обаче осъзнават, е колко активно успява да се
разпространява пропагандата на Китайската комунистическа партия в западните
страни, където тя цели да очерни Фалун Гонг, да породи съмнения. Стремежът е да
бъде възпрепятствана възможната подкрепа на преследваната група. Действията на
партията за навлизането на тази пропаганда в информационните материали на
западните медии се оказват много ефективни.

Нека да се запознаем с подробностите.