„Нетолерантни“?

Важни факти

  • ККП налага поставянето на фалшиви етикети на Фалун Гонг с надеждата да го постави в опозиция на възгледите за толерантност, разпространени на запад.
  • Фалун Гонг приветства хора с каквато и да е сексуална ориентация или полова идентичност и не насърчава или оправдава омразата и дискриминацията.
  • Подобно на повечето световни религии, Фалун Гонг подкрепя консервативната сексуална етика без да налага своите етични правила.
  • Ученията на Фалун Гонг подчертават, че всеки човек има безсмъртна душа и че хората могат да се превъплъщават в индивиди от различни раси през различните си животи.

Познавайки демократичния запад като толерантно, плуралистично и изпълнено с различия място, китайските власти се стремят да заклеймят Фалун Гонг като противоречащ на тези основни ценности. Накратко, стремят се да го определят като „нетолерантен“. Няколко журналисти са се хванали на измамната стръв.

Тази характеристика е явно подвеждаща и се основава единствено на неинформираност и на интерпретация на философското учение на метода от външен човек. Тя противоречи на истината.

Помислете за първия от двата основни проблема, които китайските власти споменават: предполагаема непоносимост към хомосексуалността. (Не можем да не отбележим, че самите китайски комунистически управници доскоро забраняваха хомосексуалността, определяйки я като психично разстройство.)

Хомофобски настроени?

По отношение на сексуалната етика, Фалун Гонг поддържа традиционни възгледи, подобни на тези в будизма или християнството. Той учи да се гледа леко на привързаностите и желанията, включително на сексуалното, както и че сексуалните отношения могат да се осъществяват само в рамките на моногамен, хетеросексуален брак.

Ние обаче не се опитваме да налагаме на непрактикуващи нашите възгледи. В съответствие с ценностите ни –  състрадание и толерантност, вярваме, че трябва да се отнасяме към всички еднакво и с доброта, дори когато не сме съгласни с решенията, които те вземат в живота си.

Същевременно никога не отблъскваме желаещите да се присъединят към нашата практика. Напротив, приветстваме всички, независимо от сексуалната им ориентация. Практикуващите Фалун Гонг зачитат свободата на избора на всеки човек и никога не са се противопоставяли на LGBTQ общността, нито на усилията за защитаване на нейните права.

Против смесването на раси?

Друг проблем, с който някои журналисти се захванаха, подтикнати от внушенията на китайските държавни медии, са междурасовите бракове и междурасовите деца.  Кратък пасаж в една от лекциите на Фалун Гонг изразява убеждението, че различните етнически групи, макар всички да са духовно равни, имат различен божествен произход, като всяка от тях е свързана със съответен небесен рай.

Това всъщност е аспект от космологията на Фалун Гонг, неразбран и неразумно екстраполиран от някои журналисти, и не е част от основното учение на метода, съсредоточено върху етичните стандарти истинност, състрадание и толерантност вместо върху историите за сътворението.

Макар въпросните журналисти да го намират за необичайно, всъщност то не е: традиционните космологии на Азия и на западния свят често свързват определени богове с определени общности, както, да речем, е в мита за произхода на римския народ от Еней – син на богинята Венера, както е в легендата за Ромул и Рем – синовете на бог Марс, или в древните китайски вярвания в поредица от божествени предци.

Значителна част от привържениците на Фалун Гонг на запад принадлежат към семейства от или самите те произхождат от смесени раси.

Горните обяснения могат да бъдат осмислени само в светлината на ученията на Фалун Гонг за прераждането и преселването на душата и не са свързани с конкретна раса или етническа принадлежност (например човек може да се прероди в китайско семейство в един живот и в семейство от бялата или черната раса, както и в междурасово семейство в друг живот). Ученията на Фалун Гонг не само не насърчават расизма или дискриминацията, нещо повече – те всъщност ги овладяват, подчертавайки присъщата божественост на всички хора. Тези учения са несъвместими с расовите предразсъдъци.

Много практикуващи Фалун Гонг се женят за хора от различна на тяхната раса и  потомството им е от смесена раса. От 14-те практикуващи, членове на екипа на Информационния център в САЩ, 4-рима попадат изцяло в тази категория. Практикуващите Фалун Гонг от всички раси са равни в общността, общуват свободно и при сключване на брак получават пълна подкрепа от своите съпрактикуващи.

По-внимателното разглеждане на тези най-често цитирани форми на „нетолерантност“ доказва, че в противовес на обвиненията Фалун Гонг благоприятства за по-голяма толерантност.

Пълен списък със заблуди »