Избягване на медицината?

Важни факти:

  • Ученията на Фалун Гонг не забраняват и не съветват никого да се отказва от приемането на лекарства.
  • Ученията на Фалун Гонг засягат въпроси за кармата и за нейната връзка с болестта.
  • Популярността на Фалун Гонг, особено през 90-те години в Китай, до голяма степен се дължи на ефективността му при подобряване на здравето и насърчаване на здравословния начин на живот. Много китайски държавни служители открито оценяват метода така.
  • – „Фалун Гонг забранява приемането на лекарства“ е основна част от  пропагандата на ККП, целяща да оправдае репресиите, обезценявайки една съществена полза от метода – доброто здраве.

Една от често срещаните лъжи на китайското правителство, преповтаряна от западните журналисти, е, че на привържениците на Фалун Гонг е забранено да приемат лекарства и в резултат на това животът им е застрашен.

Забранява ли Фалун Гонг приемането на лекарства?

Ученията на Фалун Гонг не съдържат подобна забрана.

Те обясняват връзката между кармата и болестта и подчертават, че здравото тяло е естественото състояние на човека, както и че то е в хармония с Вселената.

In the last 20 years, modern mainstream medicine has made significant advancements in understanding the mind-body connection, i.e., a healthy mind leads to a healthy body. Many alternative medicines and effective holistic treatments, including Qigong (Falun Gong is a form of Qigong), are also developing in Western countries.

Практиката учи, подобно на възгледите за болестта в будизма, че страданието, причинено от нея, спомага за премахване на негативните елементи от човешкото тяло. Тя подчертава, че болниците и медицината са наистина ефективни и че хората трябва да се лекуват чрез тях, ако смятат това за необходимо. Изборът на всеки индивид дали да отиде на лекар и дали да приеме лекарство е подобен на това коя медицина ще избере за лечението си – китайската или западната.

Някои практикуващи ходят в болници и приемат лекарства по-често, други –  по-рядко или изобщо не приемат, тъй като не намират това за необходимо. Няма правила, забраняващи приема на лекарства, а система от учения, които всеки може да прилага въз основа на собствените си разбирания. Основното при Фалун Гонг е вземането на индивидуални решения.

Застрашен ли е животът на хората, както твърди китайската правителствена пропаганда? Не са провеждани проучвания в подкрепа на това. Напротив, в академично проучване  от 1998 г. 7,9 % от интервюираните 12 000 практикуващи са заявили, че здравето им се е подобрило в резултат от метода. Много привърженици на Фалун Гонг изтъкват ползите за здравето като основна причина да практикуват. Практикуващи, включително лекари, споделят, че с Фалун Гонг са излекували злокачествените си заболявания.  

Според доклад на US News&World от 14 февруари 1999 г. (5 месеца преди началото на преследването) служител от Китайската национална комисия по спорт (част от китайското правителство) изтъква ползата за здравето от Фалун Гонг:

„Фалун Гонг и други видове чигонг могат да спестят на всеки човек по 1000 юана за годишни медицински такси. Ако 100 милиона души го практикуват, това са 100 милиарда юана, спестени годишно от медицински такси. Премиерът Жу Ронджи е много доволен от това. Държавата може да използва тези пари още сега”.

Като оправдание за преследването, китайската комунистическа пропаганда често изтъква, че 1400 практикуващи Фалун Гонг са починали вследствие на практиката, очевидно след отказ от медицинско лечение. Този брой не е потвърден от външен за китайските държавни медии източник. От друга страна, 1400 смъртни случая за седем години (1992 г. – 1999 г.) сред повече от 70 милиона последователи, доказват значително ниската смъртност в общността, особено предвид факта, че значителна част от практикуващите са над 50 годишни и голяма част от тях са били привлечени от практиката именно поради сериозните си заболявания.

Фалун Гонг се практикува в над 70 страни по света и нито една от тях не споменава, че той застрашава човешкия живот. Животозастрашаващи са репресиите и изтезанията, извършвани от Китайската комунистическа партия.