Среща на високо равнище на неправителствени организации срещу насилственото отнемане на органи в Китай

На 22 и 23 март 2022 година бяха организирани онлайн събитията „Организирано от държавата насилствено отнемане на органи от живи хора“ и „Намиране на решения за борба с престъпленията срещу човечеството“. Двете събития са съпътстващи към 49-тата сесия на Съвета на ООН по правата на човека.

Събитията бяха организирани от CAP Liberté de Conscience със съорганизатор DAFOH. На първото събитие се изказаха свидетели и международни експерти. Второто събитие представляваше дискусия на живо, следвана от сесия въпроси и отговори.

Престъпленията с органи са познати на много места по света. Но единствено в Китайската народна република те се организират и провеждат с одобрението на държавата. Според експерти, основни жертви на тези престъпления в КНР през последните две десетилетия са последователи на духовния метод Фалун Гонг, както и други затворници на съвестта. През 2020 година базираният в Лондон Трибунал за Китай (председателстван от сър Джефри Найс, главен обвинител на Слободан Милошевич в Международния наказателен трибунал за бивша Югославия) заключи единодушно и неоспоримо, че „насилственото отнемане на органи от затворници на съвестта в Китай се практикува от значителен период от време и има много голям брой жертви”.
На 14 юни 2021 година ООН публикува изявление на 12 специални докладчици и експерти, в което изрази безпокойство от насилственото отнемане на органи.

През септември 2021 година коалиция от НПО организира Световната среща на високо равнище за борба с и предотвратяване на насилственото отнемане на органи в Китай, след което беше обявена Всеобщата декларация за борба с и предотвратяване на насилственото отнемане на органи.

Въпреки събраните доказателства, международната общност все още не е предприела решителни действия срещу тези престъпления и това застрашава моралните ценности на нашата цивилизация. Сега е моментът човечеството да реши дали приема или отхвърля убийствата на хора с цел отнемане на техните жизненоважни органи.

Поради ограниченията по време на пандемията от COVID-19 събитията се проведоха онлайн.

22 март 2022 г., от 15.00 ч. до 16.30 ч. https://www.bigmarker.com/Dafoh/Escalation-of-Human-Rights-Violations-in-the-21st-century-State-sponsored-Forced-Organ-Harvesting-of-Living-People

23 март 2022 г., от 15.00 ч. до 17.00 https://www.bigmarker.com/Dafoh/Escalation-of-Human-Rights-Violations-in-the-21st-century-Finding-solutions-to-help-combat-crimes-against-humanity

Връзки

“Лекари срещу насилственото отнемане на органи” (DAFOH) – https://dafoh.org/

Трибунал за Китай – https://chinatribunal.com/

Изявление на 12 специални докладчици и експерти на ООН – https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/china-un-human-rights-experts-alarmed-organ-harvesting-allegations

Световната среща на високо равнище за борба с и предотвратяване на насилственото отнемане на органи в Китай – https://worldsummitcpfoh.info/

Всеобщата декларация за борба с и предотвратяване на насилственото отнемане на органи – https://universaldeclarationcpfoh.net/

Отразяване в пресата

https://www.theepochtimes.com/ngos-to-launch-summit-on-chinas-forced-organ-harvesting_4349327.html?utm_source=ai&utm_medium=search

https://www.ntd.com/live-world-summit-against-forced-organ-harvesting-an-alarm-to-humankind_676811.html