Защо Създателят се стреми да спаси всички животи

Ли Хонгджъ, основателят на Фалун Гонг, публикува статията „Защо Създателят се стреми да спаси всички животи“

Защо Създателят се стреми да спаси всички животи? Това е така заради Неговата обич към тях и защото именно Той ги е дарил с живот.

По време на този финален етап от цикъла на формиране, застой, упадък и унищожение на Космоса Създателят прекара 200 милиона години в създаването на Трите сфери, както и в планиране и установяване на многобройни начини и възможности, чрез които животите могат да бъдат спасени, като същевременно положи основите на човешката култура, мислене и поведение. Освен това Той използва собственото Си божествено тяло, за да намали и премахне греховната карма на множеството животи! Той е дал всичко от Себе Си, за да спаси всички животи.

В хода на тези 200 милиона години Създателят се прераждал едновременно в множество тела, неизброимо много, и положил основите на културата на човечеството в този свят, като същевременно следил и пазил човешката нравственост; това било сторено, за да може един ден – когато по време на Последните дни настъпи ерата на спасението – хората да отговорят на стандарта, определен за тях от божествените същества. Душите на хората са се прераждали многократно по време на дългите и протяжни векове на историята и са прекарали десетки милиони години в очакване. С течение на времето истинските тела на душите на повечето хора в света (и това важи за всички етноси и раси) установили някаква форма на родствена връзка със Създателя. Това накарало Създателя да обикне хората по света, Своите хора – дори още повече. С настъпването на Последните дни бе забранено на животи без такава връзка да стават хора; това бе сторено, за да се гарантира, че задачата за спасение може да бъде изпълнена по-добре. По това време всичките истински тела на хората по тази Земя били от Неговия род. Такива са и божествените същества, в които хората вярват – те се въплътиха в човешки тела и послужиха за предаването на духовни учения. Тяхната мисия беше, докато приемат човешка форма, да положат културната основа, предвидена от божественото за спасението на хората от Създателя в самия край. Добродетелните и истински религии, които те оставиха на този свят, са просъществували, за да съхранят нравствеността, докато хората очакват окончателното си спасение от Създателя. Създателят има правото да обича Своите хора и неговата обич е дори още по-голяма към онези, които Той счита достойни за обич. Той има правото на това и никой и нищо няма правото да се намесва! Това е Неговото върховно милосърдие към тези животи!

Създателят е Повелителят на всички божествени същества в Космоса. Той е създател на Бога на боговете, Краля на кралете и той е Владетелят на всички животи – включително човешките животи, духовните същества и материалните неща от Трите сфери – всеки от които е създал Той. Неговата обич е най-висшата и най-свята благословия за всички животи! Няма по-голяма чест за който и да е човек на този свят от това да бъде обичан от Него!


17 април 2023 г.

Учителя Хонгджъ, Ли